Nye løsninger effektiviserer vedlikeholdsarbeidet, sikrer bærekraftig vedlikehold og reduserer utfordrende og belastende arbeidsoppgaver for fagpersonell.

Roboter er en naturlig del av hverdagen i Beerenberg. Siden 2020 har roboter stått for vedlikehold av mer enn 20.000 kvm fordelt på 31 ulike oppdrag og 17 unike anlegg. Her løser de en rekke ulike vedlikeholdsopggaver på dekksarealer, struktur, innvendige tanker, utvendig tanker, skutesider, stigerør og rengjøring av ankerkjettinger.

Merverdi for kunden

Komplekse vedlikeholdsutfordringer løses ikke av roboter alene. Det er kombinasjonen av tung fagkompetanse og robotiserte løsninger som gjør selskapet til en foretrukket samarbeidspart for kundene.

– Vi skal være den leverandøren som er best i stand til å finne løsninger ved bruk av robotteknologi. Dette reduserer utslipp, er kostnadseffektivt og kan løse oppgaver vi ikke kan gjøre på konvensjonelt vis, sier Ole Christian Thømt, EVP Offshore i Beerenberg.

Kompetanse og samarbeid

Beerenbergs tverrfaglige team har kompetanse på teknologi, mekanisk, elektro og overflatebehandling. Dette er en styrke når komplekse vedlikeholdsutfordinger skal løses og arbeidet optimaliseres. Et godt samarbeid med leverandører har også bidratt til nye og innovative løsninger for kundene.

– Vi løser nye utfordringer best når vi har et tett og godt samarbeid med både kunder og leverandører helt fra starten. Tidlig involvering og felles mål gir effektive beslutningsprosesser og de beste løsningene kommer gjerne når vi jobber sammen som ett lag, sier Thømt.

I 47 år har Beerenberg levert nyskapende serviceløsninger til et bredt spekter av industrielle virksomheter. Konsernet er en ledende leverandør av vedlikeholdstjenester på norsk sokkel, men leverer også slike tjenester internasjonalt. Beerenberg er også en global leverandør av isolasjonsprodukter.