Signeringsseremonien ble deltatt av In-Chol Park, direktør for miljøvennlig ledelse i LOTTE Chemical, Arild Apelthun, administrerende direktør i Beerenberg Service AS og BongHyun Cho, administrerende direktør i Beerenberg Korea.

I tillegg skal det gjennomføres en foreløpig mulighetsstudie for løsninger som kan kommersialiseres gjennom markedsanalyse for å oppdage mulige forretningsmodeller og fremme kommersialisering.

LOTTE Chemical fremmer karbonnøytralitet (netto null), skaper sosial verdi av sirkulasjon og sameksistens, og grønn innovasjon gjennom sin ESG-visjon/strategi 'GREEN PROMISE 2030'. Gjennom denne forretningsavtalen planlegger selskapet å lede realiseringen av en god syklus av ressurser mellom land, og bidra til nordisk karbonnøytralitet ved å levere lavkarbon/resirkulerte produkter. I tillegg akselerere implementeringen av ESG-styring ved å utnytte den karbonnøytrale erfaringen og teknologien i Nord-Europa.

I fjor brukte LOTTE Chemical og Beerenberg den optimale isolasjonsløsningen ved Daesan-anlegget, og erstattet den eksisterende isolasjonen med Beerenbergs egen aerogelløsning. Dette er et av LOTTE Chemicals veikart for implementering av "klimakriserespons". Det ble fremmet med mål om å redusere energibruken ved å redusere varmetapet fra eksisterende rør og utstyr med mer enn 40 prosent, og dermed redusere klimagassutslippene.

"Med dette partnerskapet forventer vi at de to selskapene vil legge grunnlaget for en ny miljøvennlig virksomhet og realisere global ESG-styring gjennom kontinuerlig samarbeid," sa In-Chol Park, direktør for miljøvennlig ledelse i LOTTE Chemical.

Ved å samarbeide med LOTTE Chemical, som leder ESG-ledelse gjennom grønt løfte 2030, kan Beerenberg bidra til å bygge en karbonnøytral fremtid ved å utnytte det beste av erfaring og teknologier som finnes i både Europa og Sør-Korea, Arild Apelthun, administrerende direktør i Beerenberg Services AS, sa.