Bredt spekter av tjenester

Beerenberg er tildelt en seksårskontrakt for ISO-tjenester (isolasjon, stillas og overflate) på Ekofisk. Kontrakten er tildelt av ConocoPhillips, med planlagt oppstart i Q2 2024.

Vi er både ydmyke og glade for å få muligheten til å tilby et bredt spekter av tjenester av høy kvalitet. Med denne kontrakten styrker vi vår posisjon på norsk sokkel, utvider vår virksomhet i Stavanger og skaper ytterligere muligheter for våre ansatte og partnere, sier konsernsjef Arild Apelthun i Beerenberg.

Kontrakten er definert som en stor kontrakt og har to opsjoner på inntil tre år hver. Omfanget er bestemt av oppdragsgivers behov for ISO-arbeid over neste seks årene. Verdien er derfor estimert og foreløpig anslått til å være i størrelsesorden mellom 200 og 300 millioner kroner årlig.

Bemanner opp

Beerenberg bemanner nå opp som følge av økt aktivitet og flere nye kontrakter. Selskapet søker blant annet etter formenn og arbeidsledere med fagbrev innen isolering, stillas, eller overflatebehandling og etter folk med erfaring fra prosjekt offshore.

Vi er nå på jakt etter flere dyktige kollegaer, både innen ISO-fagene, men også andre disipliner, sier EVP Offshore Ole Christian Thømt i Beerenberg.

Interesserte kan ta kontakt med vår HR avdeling via rekruttering@beerenberg.com