De bærende bjelkene i den første Tingstadtunnelen er nå isolert med Benarx Epoxy Panels. Valgt for sine tidsbesparende fordeler, og for enkle inspeksjoner under isolasjonen, tillot de spesiallagde panelene effektiv installasjon, og det svenske transportverket (Trafikverket) kunne åpne igjen for trafikk bare dager etter at det stengte.

Ansvarlig for prosjektet i Beerenberg, Slavik Degtyarev, sier teamet allerede forbereder seg på neste fase, med installasjon av neste batch i sommer.

Dette er et spennende prosjekt for oss som vi håper kan føre til lignende prosjekter innenfor tunnel- og infrastrukturmarkeder, sier Slavik Degtyarev i Beerenberg.

Tingstadtunnelen er en motorveistunnel under elven Göta, som forbinder Hisingen med Gøteborgs fastland. Tunnelen er en del av E6-traseen som forbinder Norge med Sørvest-Sverige og har to parallelle senkerør med tre kjørefelt i hvert rør. Tunnelen har høy trafikkbelastning med cirka 125 000 kjøretøy per dag.

Trafikverket rekonstruerer nå tunnelens konstruksjon for å øke levetiden, erstatter de fleste tekniske installasjoner og iverksetter flere tiltak for å redusere miljøbelastningen samt øke sikkerheten og redusere konsekvensene av ulykker (kilde: Trafikverket). Beerenbergs direkte klient i dette prosjektet er Peab AB, et bygg- og anleggsfirma med hovedkontor i Förslöv, Sverige.

Trafikverket krever tilgang til å inspisere de bærende bjelkene hvert år, noe som oppnås med løsningen fra Beerenberg. "Så langt er kunden positivt imponert over resultatene, legger Degtyarev til."