Beerenbergs ekspertise dekker hele livssyklusen til petroleumsindustrien fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelse. Beerenberg omsetter for 2.2 milliarder og har 2200 årsverk. Med hovedkontor i Bergen har selskapet kontorer i Stavanger, Skien og har virksomheter i Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore.

Beerenbergs robotisering av overflatebehandling gir store muligheter for anlegg offshore og på land. Nye løsninger kan effektivisere vedlikeholdsarbeidet, sikre bærekraftig vedlikehold og redusere utfordrende og belastende arbeidsoppgaver for fagpersonell. I dag skjer kun deler av overflatebehandlingen ved hjelp av roboter, men dette vil øke i takt med teknologiutvikling.

Konsernsjef Arild Apelthun er tydelig på at omstillingen vil skje ved hjelp av kompetansen til fagpersonellet.

– Vi ser at overflatekompetanse er helt nødvendig. Samtidig vil det være et økt behov for kunnskap om robot teknologi. Dette gir også større muligheter for de som er interessert i 
faget, sier Apelthun.

Digitalisering har også gjort hverdagen mer effektiv. Gjennom appen FieldBuddy, kan formenn og ingeniører nå dokumentere, rapportere og notere i felt. Selskapets Bærekrafts Dashboard gir tilgang til målinger på viktige KPIer. Begge løsninger samler, forenkler og forbedrer kvaliteten på datafangsten, slik at data til enhver tid er tilgjengelig der de trengs. Et annet eksempel er 3D-scanning av objekter for isolasjon. Dette ble en effektiv løsning for oppmåling av brannkasser til et stort prosjekt i Asia midt under pandemien.

Det grønne skifte og økte energikostnader aktualiserer behovet for energieffektivisering. Her kan mer effektive isolasjonssystem gi lavere energibehov, som igjen fører til lavere CO2-utslipp og kostnader.

Vi opplever at det er en dreining i marked mot mer egnede og miljøvennlige isolasjonsløsninger, forteller Apelthun. 

Beerenberg utvikler nye produkt og isolasjonsløsninger som kan være med å bidra til lavere energibehov, og som samtidig ivaretar andre forhold som eksempelvis korrosjon under isolasjon. Uavhengig av teknologi og produktløsninger er de ansatte Beerenbergs viktigste ressurs. Selskapet jobber aktivt med å tilrettelegge for at ansatte kan ta fagbrev og andre fagspesifikke kurs – og er samtidig opptatt av lederutvikling med utgangspunkt i bedriftens verdier og visjon.

Utviklingsmulighetene er mange hos oss. Vi legger til rette for både faglig påfyll og karrieremuligheter og tilbyr ledertreningsprogram på alle nivå, fra formann til toppledertrening, sier han.

Beerenberg jobber også innenfor industri- og samferdselssegmentet, for eksempel gjennom å utvikle kostnadseffektive isolasjonsløsninger. 

– Vi tar med oss erfaringene og ekspertisen fra olje og gass til nye områder og jobber aktivt med å tilpasse våre tjenester til nye markeder, sier Apelthun.

Beerenberg har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger til et bredt spekter av industrielle virksomheter. Konsernet er en av de ledende leverandørene av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, i tillegg til å være en global leverandør av isolasjonsprodukter.