Kan utføre alt overflatevedlikehold

Remotions nyeste robot er et komplett overflatevedlikeholdssystem hvor alle sekvensene er robotiserte, noe som sparer verdifull tid og ressurser for FPSOer til sjøs.

Beerenberg's Remotion har blitt tildelt en kontrakt av Aker BP for robotisert stoffvedlikehold av skroget på Alvheim FPSO. Kontrakten markerer en milepæl i utviklingen av en unik robot som kan utføre alt vedlikeholdsarbeid på overflaten, og sparer verdifull tid og ressurser.

Vedlikehold av skrogoverflater kan være krevende når det gjelder en FPSOer til sjøs. Alvheim FPSO er et flytende produksjonslagrings- og lossefartøy som produserer råolje og gass. Råolje lagres i tanker og transporteres direkte til skytteltankeren, og gass overføres på land gjennom rørledning.

Offshore-operasjonen vil starte i april 2023.

Samarbeidsprosjekt

Kontrakten er et resultat av flere år med forskning og utvikling i samarbeid med oppdragsgiver. Under utviklingsfasen skapte Remotion et komplett system for vedlikehold av robotstoff hvor alle sekvensene er robotiserte. På Alvheim FPSO er omfanget 5500 m2 med vertikal skrogoverflate, hvor alt gammelt belegg skal fjernes, overflateprofil kontrolleres, og nytt trelags beleggsystem påføres.

Morten Urrang i Remotion er spent på utviklingen.«Det er fantastisk å endelig se resultatene av mange års utvikling nå som vi går videre til driftsfasen," sier Morten Urrang i Remotion.

Høy effektivitet

Tradisjonelt er dette krevende vedlikeholdsarbeid som omfatter både stillas og arbeid over åpent vann med strenge værforhold. Basert på simuleringer hadde byggherren estimert 3 m2 komplett system hver dag, med totalt 5500 m2 som skulle vedlikeholdes. Med det ekstra behovet for godværsdager i Nordsjøen ble omfanget nærmest omregnet som et Mission Impossible-prosjekt. Med ny teknologi sikter prosjektet nå mot mer enn 60 m2 per dag.

Mer bærekraftig

I tillegg til betydelig høyere effektivitet, har prosjektet og teknologien også flere andre fordeler; ingen utslipp av malingsrester, bidrar til FNs bærekraftsmål 12 og 14, bedre HMS-profil med roboter som håndterer støyende og farlige verktøy, mindre personell om bord og mer presis kvalitet på overflatebelegg. Operasjonen vil bli utført av et nøye trent team bestående av personell fra Remotion og Beerenberg.

Vedlikeholdsroboter etterspurt

Flere andre teknologiprosjekter opplever også stor interesse fra returnerende og potensielle nye kunder. Rørrobotsystemet Icarus har blitt tildelt en kontrakt med Equinor i Brasil for arbeid om bord i Peregrino B. Equinor har også tildelt Remotion en 4-måneders kontrakt for arbeid om bord på Norne FPSO, hvor vi vil fortsette vedlikeholdsoperasjoner av undervannsskrog.

"Vi jobber nå med å etablere en solid produktportefølje av teknologi, mye er allerede på plass, men det gjøres noen tilpasninger for å bedre møte behovene vi har identifisert i markedet, sier Urrang.