Kvalifisert personell

Store aktører i energibransjen vet viktigheten av nøye planlagt vedlikehold. Mens snuoperasjoner muliggjør nødvendig vedlikehold og opprettholdelse av sikker og effektiv drift, er tidsvinduet for å gjøre det stramt. Å ha tilgang til kvalifisert personell med snuoperasjon er nøkkelen for å starte produksjon uten uplanlagt produksjonstap. 

Som leverandør av vedlikeholdsarbeid av høy kvalitet har Beerenberg investert i mekanisk kompetanse. Aktiviteten har vært høy.

Mekaniske tjenester har vært etterspurt, og vi ser muligheter for videre vekst, sier VP MMO Ole Christian Thømt.

Komplekse operasjoner

Beerenberg tilbyr et bredt spekter av tjenester under vedlikeholdsstans, inkludert isolasjon, stillas, overflatebehandling, tautilgang, habitater og tank rengjøring. Mekaniske tjenester som skjæring, riggassistanse, tankvedlikehold, rist og habitater utgjør en stor del av arbeidet.

Ved Statfjord B ble det utført 160 kutt med dimensjoner på opptil 30 tommer under et rørbytteprogram. Med 30 personer som jobbet i rotasjon, ble rørene først kuttet på stedet før de ble tømt av mannskaper fra Apply og Beerenberg og deretter senket ned på skip. 

Våre tverrfaglige medarbeidere håndterer krevende arbeid døgnet rundt, i situasjoner der vellykket utførelse krever betydelig presisjon, forklarer feltsjef FLX Johan Taavo.

Siden aggressive kjemikalier forårsaker korrosjon og lekkasjer på disse installasjonene, er regelmessig vedlikehold nødvendig. "Flensoverflater på innvendige tanker blir ujevne over tid på grunn av rust. Deretter dekkes de på nytt med Belzona – flytende, herdende stål – for å gjøre dem helt jevne og dermed forhindre skader og lekkasjer, sier han.