Ferdig rehabilitert

Kommunens vurdering var at broen enten måtte repareres eller stenges. Valget ble reparasjon og Beerenberg fikk rehabiliteringsoppdraget som inkluderte mekanisk reparasjon av betongskader, etablering av ny kantdrager, overflatebehandling av stålbjelker og lager, etablering av fugekonstruksjoner, fjerning av asfalt og etablering av nytt slitelag, utskiftning og etablering av rekkverk over bru og på land, samt brovask og fjerning av begroing, på- og understøp av pillar.

Leveranse på tid og med kvalitet

Kommunen er svært fornøyd med arbeidet. 

Beerenberg har vist å ha alt på stell fra dag én, og med eget prosjekthotell på teams der all dokumentasjon og møtereferat ligger lett tilgjengelig. Det viser profesjonalitet. Informasjonen vi har etterspurt har vi også fått underveis i prosjektet, sier prosjektleder Stein Jordet i Tynset Kommune. 

Prosjektet har gått slag-i-slag siden oppstart 1-2 uker etter plan og med leveringsfrist 1. desember. 

Klima kan være utfordrende her med blant annet flom i elva og kulde på minus 25-30 grader og snø, som er utfordrende for betongarbeid. På tross av både disse utfordringene og en del tilleggsarbeid, ble arbeidet gjennomført på en god måte og innen frist, legger Jordet til.

Om Tunheim bro

Broen fra 1937 var en del av hoved ferdselsåren mellom Elverum og Trondheim før den nye riksveien kom og kommunen overtok ansvaret. Siden hadde det ikke vært gjort noe med den. Vedlikehold av den 40 meter lange stålbjelkebroen med betongdekke og et spenn på 20 meter var dermed sårt tiltrengt. Beerenberg vant anbudsprosessen, der tilbudene ble vektet 80 prosent på pris, og 20 prosent på gjennomføring.

Om Beerenberg

Bro vedlikehold er et nytt satsningsområde for Beerenberg, som er kjent for å være en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester i olje- og gassbransjen. Vedlikehold av infrastruktur er likevel ikke nytt for Beerenberg, som har utmerket seg innen utvikling av mer bærekraftige vann- og frostsikringsløsninger av tuneller og innovative isolasjonsløsninger. Selskapet har også i en årrekke levert stillas til bro. Selskapets erfaring med store flerdisiplinære vedlikeholdsprosjekt er en styrke Beerenberg tar med seg inn i det nye satsningsområdet.