Årsrapporter

Vi tar sikte på å betjene finansmarkedet med presis, relevant og tidsriktig informasjon, for å sikre at Beerenberg-aksjen reflekterer våre underliggende verdier.

ESG arbeidsstyrke oversikt 2023

Beerenberg opererer i en mannsdominert bransje. Kvinnelige ansatte, hvorav de fleste har administrative stillinger, utgjorde 6,6 % av arbeidsstyrken ved årsskiftet. Det er én kvinne i styret.

Kontakt

Harald Haldorsen

CFO

Arild Apelthun

CEO