Rask og enkel installasjon

Benarx Strukturpanel består av segmenter satt sammen med eksentriske låser, popnagler eller strammebånd. Denne kombinasjonen muliggjør en rask og enkel installasjon, og demontering der inspeksjon og vedlikehold er nødvendig. 

Systemet brukes både som ny passiv brannbeskyttelse for å innkapsle ubeskyttet stål, eller som reparasjonsløsning for innkapsle gammel brannbeskyttelse uten at denne nødvendigvis må fjernes. 

Panelene er svært robust og opprettholder dens mekaniske integritet til systemet gjennom hele livssyklusen. Produktet har lang bevist fartstid i alt fra arktiske til tropiske omgivelser og kan monteres i alle værforbehold uten krav til værtildekking. 

Klikk her for å se en enkel demonstrasjonsvideo av produktet på standard H-bjelker. 

 

Applikasjon 

Benarx Strukturpanel kan skreddersys for å passe enhver geometri. Bjelker, strukturnoder, boltesoner, søyler, tanker, og større veggflater er noen eksempler. Systemet kan også leveres i flate paneler som kuttes tilpasses og monteres sammen på site.

For kompleks geometrier kan produktet monteres ved hjelp av spesialløsninger for innfestning slik som spennprofiler, gjengestag eller klammere der det ikke er mulig å feste produktet på en selvbærende måte. Produktet kan også levers med inspeksjonsluker for å tilrettelegge for enkelt innsyn og inspeksjon av underliggende struktur. 
 
Den prefabrikkerte løsningen sparer verdifull installasjonstid, noe som resulterer i redusert behov for sengeplasser, helikoptertransport og samtidig også betydelig redusert HMS-påvirkning ettersom arbeid med aktive kjemikalier og løsemidler unngås. Også på landanlegg kan den prefabrikkerte løsningen vise betydelige besparelser sammenlignet med våtpåført PFP på stedet.
 
I rehabiliteringsscenarier er Benarx Strukturpanel spesielt fordelaktig ettersom den kan monteres på utenpå den eksisterende PFP-løsningen, og eliminerer behovet for å fjerne gammelt PFP-belegg for å påføre ny PFP. 

 • Testet for HC-brann i henhold til BS476-20 i opptil 180 minutter 
 • Testet for UL1709 raskt økende hydrokarbonbrann i opptil 180 minutter 
 • Testet for jet-fire i henhold til ISO 22899 i opptil 180 minutter 
 • Testet for HHF jet-fire i opptil 120 minutter 
 • Testet for eksplosjon opp til 1,2 bar 
 • Sertifisert og typegodkjent av Lloyds Register 
 • Testet og sertifisert for ISO 20088 CSP (Cryogenic Spill Protection) i opptil 60 minutter for både immersion og jet scenarier. 
 • Prefabrikkert design eliminerer påføring på stedet og reduserer HMS-risiko 
 • Høy-ytelsesprodukt grundig testet for eksplosjonsbelastninger, aldring 
  og eksponering for tøffe miljøer og statiske utladningsegenskaper 
 • Lav livssykluskostnad, lang levetid, rask installasjon og avtagbart
  for inspeksjon 

Beerenberg Services tilbyr en rekke støtte og tjenester knyttet til Benarx Strukturpanel. Ta kontakt med Beerenberg Services for et tilbud dersom du ønsker et tilbud eller er i tvil om noe relatert til Benarx Strukturpanel.

Følgende tjenester tilbys som en valgfri tjeneste: 
 
· Opplæring av personell for installasjon av Benarx Strukturpanel (site-tester) 
· Oppmåling av struktur for korrekte mål av nødvendige dimensjoner 
· Installasjon 
· Supervision/Tilsyn med installasjon ved bruk av kundens egne isolatorer 
· Teknisk støtte og spesialberegninger
· Utarbeidelse av jobbpakker og MTOer 
· Klasj testing 
· Jobbplanlegging og prosjektledelse