Ved BPs LNG anlegg i Papua Barat provinsen i Indonesia monterer Beerenberg nå brannbeskyttelse på 150 strukturelle knutepunkter. Ettersom anlegget ligger i et jordskjelvområde, må brannbeskyttelsen tåle jordskjelv. Tradisjonell våt-påført brannisolasjon vil ikke kunne benyttes på knutepunktene , da det vil sprekke opp når mindre skjelv inntreffer siden bjelkene må kunne bevege seg under et jordskjelv.

Løsningen blir Benarx® struktur paneler som tillater at bjelkene kan bevege seg 20 – 30 mm både i vertikal og horisontal retning under et jordskjelv. På dette anlegget har strukturen et brannkrav på 2,5 timer slik at det er et relativt tøft krav som skal dekkes.

BP er operatør på Tangguh LNG hvor anlegget nå utvides med et tredje produksjonstog. Vår kunde på prosjektet er et konsortium hvor Saipem fra Italia og Chiyoda fra Japan er de ledene aktørene.

- Etter å ha utført oppmåling på anlegget i sommer og produsert panelene i Thailand tidligere i høst, har vi nå personell til stede for å lede installasjonen som vil pågå frem mot jul. Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom de forskjellige selskapene i Beerenberg. Design engineering er utført av vårt team i Polen, dokumentasjon levers fra ingeniøravdelingen i Bergen, mens prosjektet styres av Gary Kolderup og hans team i Singapore sier Per Lange, VP Asia Pacific.

Installasjonen blir utført av lokale arbeidere under ledelse av tre medarbeidere fra Beerenberg og skal ferdigstilles før jul.

Så langt har vi bare fått gode tilbakemeldinger fra kunden på produktet og måten vi gjennomfører prosjektet på.

Meget brannfarlig

Flytende naturgass (LNG) består hovedsakelig av metan (85-99%) og noe etan, og er klassifisert som «meget brannfarlig». Skulle det oppstå en lekkasje av LNG til omgivelsene vil den begynne å fordampe og bli til gass som kan ta fyr om mengden gass i lufta er mellom 5 og 15 volumprosent. Dette betyr at naturgass kun kan brenne når det forekommer en viss blanding av gass og oksygen. Metan er ikke giftig, men kan fortrenge oksygen og er meget brannfarlig. Flytende gass er svært kald og representerer også fare for alvorlige frostskader.

Jordskjelv-område

Indonesia har vært rammet av mer enn 150 store skjelv med styrke over 7 de siste hundre årene. Årsaken til de hyppige skjelvene er at de tektoniske platene i jordskorpa støter sammen i dette området. Det kraftigste skjelvet var i 2004, med styrke 9,1, i havet utenfor Sumatra nord i landet. Skjelvet utløste en tsunami som traff 14 land. 226.000 mennesker rundt Indiahavet mistet livet, og mer enn halvparten av ofrene var i Indonesia.

Om anlegget

LNG anlegget til BP ligger i Papua Barat provinsen i Indonesia og består av seks store gassfelt. Gassreservene ble oppdaget på midten av 1990-tallet av Atlantic Richfield Co. (ARCO) og Tangguh LNG drives av BP Berau Ltd. (100% eid av BP). Andre heleide BP-datterselskaper ved Tangguh LNG-utvikling er BP Muturi Holdings B.V., BP Wiriagar Ltd. og Wiriagar Overseas Ltd. – noe som gir BP en 40,22% konsolidert eierandel i Tangguh LNG.

LNG anlegget til BP ligger i Papua Barat provinsen i Indonesia og består av seks store gassfelt.