Gullfaks C plattformen hadde behov for å rehabilitere og bygge en ny håndvaskstasjon utenfor kantina og Beerenberg løste oppdraget. 

Oppgraderingen førte til kortere ventetid for å komme inn i kantina, selv med en tung covid vaskerutine. Det ble heller ingen okkupasjon av toaletter i nærheten bare for håndvask.  

Beerenberg tilbyr arkitekttjenester av flere grunner:

  • En "one-stop-shop" for arkitekttjenester, med kvalitet i leveranser fra A-Z
  • Grundig og effektiv planlegging i samarbeid med kunden
  • Beerenberg har høyt kvalifisert personell innen arkitekttjenester, og vi er mer enn villige til å fullføre jobben i sin helhet
  • Beerenberg har sterke partnerskap innen materialinnhenting, for å sikre riktig kvalitet, til riktig pris og vellykket utførelse av jobben
  • Beerenberg legger stor vekt på å opprettholde god kommunikasjon og samarbeid med kunden og relevante interessenter for å koordinere jobben så effektivt som mulig
  • Beerenbergs arkitektavdeling består av flerfaglige operatører som kan utføre hele jobben fra A til Å. Dette sparer våre kunder for tid, personell om bord (POB), og ekstra utgifter