Kommunens vurdering var at broen enten måtte repareres eller stenges. Valget ble reparasjon og Beerenberg fikk rehabiliteringsoppdraget som inkluderte mekanisk reparasjon av betongskader, etablering av ny kantdrager, overflatebehandling av stålbjelker og lager, etablering av fugekonstruksjoner, fjerning av asfalt og etablering av nytt slitelag, utskiftning og etablering av rekkverk over bru og på land, samt brovask og fjerning av begroing, på- og understøp av pillar.

Kommunen er svært fornøyd med arbeidet. 

- Beerenberg har vist å ha alt på stell fra dag én, og med eget prosjekthotell på teams der all dokumentasjon og møtereferat ligger lett tilgjengelig. Det viser profesjonalitet. Informasjonen vi har etterspurt har vi også fått underveis i prosjektet, sier prosjektleder Stein Jordet i Tynset Kommune. 

Prosjektet har gått slag-i-slag siden oppstart 1-2 uker etter plan og med leveringsfrist 1. desember. 

- Klima kan være utfordrende her med blant annet flom i elva og kulde på minus 25-30 grader og snø, som er utfordrende for betongarbeid. På tross av både disse utfordringene og en del tilleggsarbeid, ble arbeidet gjennomført på en god måte og innen frist, legger Jordet til.

Broen fra 1937 var en del av hoved ferdselsåren mellom Elverum og Trondheim før den nye riksveien kom og kommunen overtok ansvaret. Siden hadde det ikke vært gjort noe med den. Vedlikehold av den 40 meter lange stålbjelkebroen med betongdekke og et spenn på 20 meter var dermed sårt tiltrengt.