Øker grunnbemanningen med 300

Beerenberg ansetter nå 300 hundre medarbeidere med erfaring fra ISO-fagene stillas, overflate og isolering - som følge av flere nye store og langsiktige kontrakter. 

Selskapet har en kontinuerlig høy etterspørsel etter vedlikeholds- og modifikasjonstjenester og en forventning om at aktiviteten øker i takt med behovet for vedlikehold ved anlegg på land og offshore. De store kontraktene har typisk en varighet på 10 år.

Vi styrker vår posisjon på norsk sokkel, utvider vår virksomhet i Stavanger og skaper ytterligere muligheter for våre ansatte og partnere, sier CEO Arild Apelthun.

I tillegg til ISO-fagene, har Beerenberg jobbmuligheter innen mekaniske tjenester, tilkomstteknikk, engineering og elektro, i tillegg til ulike administrative stillinger.

-              Se våre ledige stillinger: Karriere

-              Se vår informasjonsside: Et hav av muligheter


Spennende oppgaver i godt arbeidsmiljø

Beerenberg tilbyr spennende arbeidsoppgaver i et solid selskap med lang fartstid i bransjen.

Vi legger stolthet i å ta vare på våre ansatte gjennom inkluderende arbeidsmiljø, med ryddige og trygge rammer, og vi legger til rette for både faglig og personlig utvikling, sier EVP Business Support, Gro Hatleskog.


Innovasjon & utvikling

Selskapet investerer i innovative teknologier i reisen mot en mer bærekraftig og effektiv drift. Dette inkluderer både robotiserte og energieffektive løsninger som kan forbedre ytelser på land og til havs.

Vårt fokus er på å løse kundens utfordringer på best mulig måte. Dette gjør vi gjennom å investere i mennesker, bærekraftig utvikling og innovative teknologier, sier CEO Arild Apelthun.

Beerenberg er i dag en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester for anlegg onshore og offshore, og en global leverandør av isolasjonsprodukter.