Godt samarbeid 

Samarbeidet mellom Beerenbergs mekaniske avdeling og Apply tar sikte på diamantkutting av eksisterende 24 tommer rør og installasjon av nye 6 tommer rør, med rørstrekk som strekker seg over 60 meter.

Sammen utgjør Beerenbergs mekaniske avdeling og Apply en sterk allianse som leverer pålitelige løsninger for komplekse rørprosjekter. Deres samarbeid på Statfjord A-plattformen demonstrerer deres evne til å håndtere utfordrende oppgaver med dyktighet og effektivitet. 

 

Fordeler:

Ekspertise: Samarbeidet mellom Beerenbergs mekaniske avdeling innen kaldkutting/rigging og Applys kompetanse innen rørkonstruksjon sikrer høy kvalitet og effektivitet i prosjektgjennomføringen
Presisjon: Diamantwire-kuttings teknologien tillater nøyaktig bearbeiding av rørene, selv i krevende områder på plattformen uten behov for varmt arbeid
Samarbeid: Det nære samarbeidet mellom partnere muliggjør optimal planlegging og koordinering, noe som er avgjørende for å håndtere de tekniske utfordringene ved prosjektet.

 


Jobben har gått fantastisk bra, og samarbeidet mellom Apply og Beerenberg like så. Apply gir mye skryt for den servicen vi yter.