Beerenberg har rehabilitert Storeneset hengebro, som knytter øya Lammetun til fastlandet i Fjaler kommune i Vestland fylke. Broen, som har et spenn på 95 meter, trengte nå vedlikehold etter at det ble avdekket betydelige skader og mangler på fuger, brolagre og rekkverk, samt stedvis korrosjon på deler av stål som gjorde at utbedringer var nødvendig.

Prosjektet, som er det første i Beerenbergs satsning på bro vedlikehold, ble levert Fjaler Kommune 30. oktober. 

- Vi er veldig fornøyde med arbeidet som er gjort og måten oppgaven er løst på, med skikkelig system på både HMS og rapportering. Dette er bra, sier prosjektleder Arne Strand i Fjaler kommune.

- Prosjektteamet kan være stolt av et vellykket prosjekt levert på tid og kost, og med en fornøyd kunde, sier EVP Technology and development i Beerenberg, Kjetil Stöckel-Kvamme. 

At kommunen har fått lite tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen tar Strand som et godt tegn på at de også er fornøyde.

- Når slike vedlikeholdsprosjekt skal gjennomføres, medfører det nødvendigvis stengte veier. Godt samarbeid med entreprenøren setter vi i kommunen veldig stor pris på. Her har Beerenberg strekt seg for å holde broen minimalt stengt og holdt veien åpen når dette er mulig, sier Strand.

Strand er ansvarlig for årlige systematiske vedlikeholdsrutiner og sjekker kvaliteten på broene i kommunen. 

- Ved forrige brokontroll oppdaget vi at lagrene var nødvendig å skifte. Dette var en helt nødvendig oppgradering. Hadde vi ikke fått penger til prosjektet hadde konsekvensen etter hvert blitt stenging broen.

Prosjektteamet i Beerenberg var godt forberedt på vedlikeholdsarbeidet, med erfarne fagfolk og utstyr. 

- For oss er det meningsfylt å kunne bidra kommunen med slikt vedlikeholdsarbeid slik at lokalbefolkningen nå kan ferdes trygt over broen fremover, sier prosjektleder Sveinung Tenold i Beerenberg.