Godt samarbeid

Oppdraget bygger videre på det gode samarbeidet på Statfjord siden FLX-etableringen i 2020 der Beerenberg nå utfører vedlikehold på de fire installasjonene i FLX, Statfjord A/B/C og Gina Krog. For Beerenberg er oppdraget en anerkjennelse av arbeidet i perioden. 

Vårt fokus er å bidra til et mer kostnadseffektivt vedlikehold, utført med sikkerhet og redusert fotavtrykk. De tre siste årene med FLX viser at vi har lykkes godt med dette, sier CEO Arild Apelthun i Beerenberg.

Lisbeth Mari Berntsen i Beerenberg påpeker viktigheten av at FLX har skapt en kultur for å utfordre det etablerte, som har tatt leverandørsamarbeidet til et nytt nivå.

- FLX gir oss muligheten til å tenke nytt, og involverer oss på en måte som gjør det mulig å skape resultater. Her får vi lov til å tenke nytt og utfordre det etablerte i arbeidet med å finne de gode løsningene, sier driftsleder Lisbeth Mari Berntsen ved Beerenbergs kontor i Stavanger.

Hun understreker at de ikke jobber tradisjonelt. Sammen med kunden snur de alle steiner.

Vi lykkes ikke om kunden ikke lykkes. Her handler det om å utfordre alle måter å jobbe på for å finne gode løsninger som forbedrer sikkerhetsresultatene og reduserer kostnader, i tett samarbeid med kunden, legger Berntsen til.

Styrker satsningen i Stavanger

Vedlikeholdsarbeidet på Gina Krog vil inngå i Beerenbergs Senfase-enhet og styres fra Stavanger. Med økt aktivitet og etterspørsel etter tjenester vurderer selskapet å styrke sitt fotfeste i Stavanger.

- Det er et stort behov for våre tjenester både i FLX-aksen og for robotiserte løsninger gjennom vårt datterselskap Remotion. Vi ser derfor nå på muligheten til å styrke vår tilstedeværelse i Stavanger, sier CEO Arild Apelthun i Beerenberg.

Gina Krog, som er lokalisert 30 km nordvest for Sleipner, begynte produksjonen i juni 2017.

Om Beerenberg

Beerenberg er en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, og en global leverandør av isolasjonsprodukter. Kompetansen dekker hele livssyklusen til olje- og gassindustrien, fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelse. Den operative virksomheten er organisert i Beerenberg Services og dets datterselskaper. Selskapet har hovedkontor i Bergen og kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore.