Elektro

Våre elektrikere har multikompetanse innen elektro og tilkomstteknikk, samt stillas. Dette gir oss et fortrinn i å løse elektro oppgaver i områder med dårlig tilkomst. Våre elektrikere er også involvert i Beerenbergs satsning på robotisering, hvor de inngår med teknisk støtte i robotteam.

Skreddersydde løsninger

Vi tilbyr en skreddersydd og totalløsning hvor Beerenberg utfører oppgang, beregning, oppbygging av arbeidsordre og estimerer og utarbeider tilbud. I tillegg utføres det oppfølging underveis, og rapportering ved ferdigstillelse eller enkle avrop.

Ved behov har vi egne prosjektledere som kan tilrettelegge arbeidet og koordinere internt hos våre kunder.  

 


 

Habitatet Sveisolat®

Sveisolat® ble introdusert på norsk sokkel i 2002 og viste seg å være overlegent i forhold til eksisterende habitat-løsninger på en rekke områder.

 • består av et overtrykkstelt som tilpasses nøyaktig det området som skal isoleres
 • tilfredsstiller alle operatør- og myndighetskrav, både offshore og på landbaserte anlegg
 • utvikles og forbedres kontinuerlig i nært samarbeid med våre oppdragsgivere
 • bygges opp av moduler og har blant annet gjennomføringsduker som kan tres over små og store rørstrukturer
 • bygges i de størrelser og fasonger som er mest praktisk for oppgaven og som gir størst mulig sikkerhet. Skjørteduker muliggjør sveising på dekk
 • for sikker bruk av åpen flamme uten nedstengning.

Sveisolat® kan også leveres som stand- alone gassmonitorering.

Samt anvendes for sonemonitorering, kontroll og nedstegning av blant annet:

 • Brønnvedlikehold
 • Pigging
 • Områder hvor gassdeteksjon er ute av drift/ blokkert eller fraværende (sniffer) 

Sveisolat® kan også brukes som midlertidig ventilasjonssystem

 • Flytte luft mellom områder
 • Kjøle ned systemer
 • Oppvarming av områder ved tilkobling av varmevifte, f.eks. ved overflatearbeid
 • Skape et trygt arbeidsmiljø der skjerming av omgivelsene er et krav
 • Utstyrt med gassdetektor i luftinntak som gjør at spjeld stenger ved deteksjon av gasser

 

Sikkert og kostnadsbesparende

Habitat gir en stor HMS- gevinst, samt er meget kostnadsbesparende ved at nedetid reduseres til et minimum eller i mange sammenhenger elimineres. Sveisolat® utvikles og forbedres kontinuerlig i nært samarbeid med våre oppdragsgivere.

Prinsippet for habitat er et overtrykkstelt som bygges opp av moduler. Dette gjør det meget fleksibelt og kan tilpasses nøyaktig til det området som skal isoleres. Habitat har gjennomføringsdukker som kan tres over de forskjellige rørstrukturer, samt skjørtedukker for sveising på dekk.

Hjerte i systemer er Mobil Gas Detection unit (MGD). Denne styrer og overvåker alle barrierer og prosesser, samt alt av utstyr. MGD vil ved deteksjon av hydrokarboner utløse en alarm og stenge sveiseapparat eller alt verktøy- enten elektrisk eller luftdrevet.

Sveisolat® er en del av Beerenbergs teknologikonsept for kaldtarbeid: Cold Work Concepts