Benarx Fire Drain Plug

Korrosjon under isolasjon (KUI) er rust som oppstår under isolasjonen på store rør og er et vanlig problem i flere industrier, deriblant oljeindustrien. KUI kan resultere i enorme vedlikeholdskostnader for eiere av olje- og gassanlegg hvert år.  

Den primære driveren for KUI er tilstedeværelsen av vann under isolasjon, og effektive dreneringsløsninger hjelper vann med å komme ut av isolasjonen.  

Benarx Fire Drain Plug er designet for å installeres på brannisolasjonssystemer og la vann slippe ut gjennom dreneringspluggen, samtidig som den beskytter integriteten til isolasjonen i tilfelle brann.  

Den indre foringen av pluggen vil utvide seg, lukke og holde brannen ute i tilfelle et brannscenario. 

Applikasjon

Benarx Fire Drain Plug kan installeres på alle brannisolasjonssystemer der dreneringshull er nødvendige.

· Laget av SS 316 rustfritt stål 
· Testet for opptil 120 minutter med jetfire 
· Kan ettermonteres på eksisterende isolasjon i tillegg til montering ved montering av ny isolasjon.