På Statfjord C ble det byttet ut 70 kvm med grating på livbåtdekket utført med tilkomstteknikk (TT) på 14 dager.

 

I denne forbindelse med gratingbytte ble det også kabelgate og midlertidige dekksløsninger utbedret, samt underliggende struktur overflatebehandlet. Jobben var opprinnelig planlagt med fire ulike faggrupper, fordelt på tre leverandører. 

 

Beerenberg gjennomførte oppdraget med tilkomstteknikk, og reduserte dermed gjennomføringstid og kostnader vesentlig med oppdraget. Før overlevering til Beerenberg var oppdraget estimert til 1200 timer, fordelt på fire faggrupper. Beerenberg gjennomførte oppdraget med tilkomstteknikk som har flerfaglig kompetanse innen ISO og mekanisk. 

 

Fordeler med å velge gratingtjenester fra Beerenberg: 

  • Mer effektiv gjennomførtingsmetode
  • Reduksjon av verdikjeden - Beerenberg er totalleverandør fra tilrelegging, bestilling og utførelse
  • Vesentlig reduksjon av stillasbehov
  • Tilgjengelig tverrfaglig kompetanse om bord i basisbemanning