Asbjørn er avdelingsleder for tilkomstteknikk, og har ansvar for 70 sikringsledere og aspiranter. Totalt er det ca 180 sertifiserte tilkomstteknikkere i Beerenberg.  Dette er personell som løser alle typer oppdrag på våre offshore og onshore installasjoner, høyt og lavt.

Fortell litt om din reise i Beerenberg og hvordan du endte opp som avdelingsleder for våre tilkomstteknikere!

Jeg kom til selskapet som ufaglært overflatearbeider og hadde min første arbeidsdag på Gullfaks B i februar 2007. Etter vel et år fikk jeg en tur til Snorre A der et tilfeldig møte med et klatrelag ga meg innsikt i fagfeltet, og fra den dagen av begynte jeg å søke kunnskap om hvordan jeg kunne bli en klatrer selv.

Jeg gikk etter hvert gradene og etter flere år som aspirant kom endelig behovet for mer personell og jeg ble løftet opp som sikringsleder. Som aspirant og sikringsleder har jeg reist mye rundt og jobbet sammen med mange av våre klatrere, noe som har gitt meg unik innsikt i tilkomstteknikkens utfordringer og muligheter og som jeg nå har god nytte av som avdelingsleder. 

Hvordan reagerte du når ditt navn ble annonsert som vinner i denne kategorien?

Jeg ble selvsagt veldig glad, men tenkte umiddelbart at denne utmerkelsen kunne jeg ha delt med mange andre. Jeg jobber med mange dyktige folk og jeg vet at uten dem hadde jeg ikke klart å utføre min jobb like godt.

Hva er det viktigste i din jobb synes du?

Jeg har alltid vært opptatt av å forholde meg til regelverk og prosedyrer. Tilkomstteknikk er et rigid og regelstyrt fagfelt, med god grunn. Vår opplæringsmodell og kompetansekrav til lagsammensetning sikrer at vi har en grunnleggende og god forståelse av å jobbe trygt, og enhver som har klatret en stund vet og forstår hvorfor vi har sikkerhet som vår høyeste prioritet.

Det er viktig for meg å være tilgjengelig når noen har utfordringer eller trenger bistand fra meg. Man skal føle seg ivaretatt og få skikkelige svar på spørsmål rundt for eksempel arbeidsutførelse, lønn, timeføring, rotasjon, ferieavvikling eller klatreutstyr.  Min telefon er alltid på og jeg ønsker å være der når noen trenger det.

Tilkomstavdelingen består også av fagansvarlig, kursansvarlig og ansvarlig for utstyr og lager. Vi har et tett og godt samarbeid og bistår hverandre rundt bruk og forståelse av regelverk og har et felles søkelys på kontinuerlig forbedring i alt vi gjør.

Når trives du best på jobb?

Selv om jeg er glad i et strengt regelverk, er noe av det gøyeste innen klatring at man får være kreativ og løsningsorientert. Våre klatrere utfører vedlikeholdsarbeid på områder med vanskelig tilkomst og da står effektivitet og sikkerhet i høysetet. Om man da kan øke både effektivitet og sikkerhetsnivå med kreativ bruk av tau får man en spennende kombinasjon.

Jeg jobber stadig med flere oppgaver samtidig, og det er alltid en tilfredsstillende følelse når jeg klarer å løse noen av dem. Selv om noen utfordringer kan virke uoverkommelige i starten, er det utrolig givende å se når løsninger fungerer og at det gjør hverdagen enklere for andre.

Hva driver du med utenom jobb?

Jeg har tre fantastiske jenter (en av de er konen), hvor den eldste datteren har flyttet hjemmefra for å studere. Som familie er vi glade i de nære opplevelsene, og har brukt mye av fritiden sammen på sjøen og på fjellet. Men det meste av tiden koser vi oss hjemme der vi har det veldig bra.

 Synliggjør viktige verdier

Konserndirektør Gro Hatleskog mener at anerkjennelse av flinke folk med slike holdninger som Asbjørn står for, er en viktig del i selskapets kompetanseutviklingsprogram «Invest in people».

-Ved å verdsette medarbeidere som både er opptatt av å levere og å inkludere kollegaer for å oppnå best mulig resultater, synliggjør vi at slike verdier er viktige for selskapet både nå og i fremtiden, sier konserndirektør Gro Hatleskog.

Hatleskog legger til at dette også positivt påvirker arbeidsmiljøet.
- Vi ønsker et levende og inkluderende arbeidsmiljø der ansatte føler seg verdsatt og opplever seg som bidragsytere til selskapets utvikling. Dette er viktig både for å skape gode resultater for selskapet, og for å være en interessant arbeidsplass for våre medarbeidere.

Konserndirektør Gro Hatleskog
Gro Hatleskog