Over en periode på flere måneder har det vært høy aktivitet på Statfjord-plattformene der mekaniske tjenester som kutting, riggassistanse, tankarbeid, grating og habitat har vært en stor del av oppdragene.

På Statfjord B ble det utført 160 kutt på dimensjoner opptil 30 tommer i forbindelse med rørbytter. Med inntil 30 personer i rotasjon ble rørene i første omgang kappet onsite, før de ble rigget ut av personell fra Apply og Beerenberg, og deretter løftet ned på båt. Arbeidet pågikk både dag og natt og var svært krevende, da det det i tillegg til å være store mengder, krevde mye presisjon i hele utførelsen, sier feltleder FLX Johan Taavo.

Også på Statfjord A var det stor aktivitet innenfor både ISO og mekaniske tjenester. Både over og under vannflaten ble flere tonn med gamle rør, flenser og ventiler kuttet, demontert og erstattet med nye, forteller feltlederen.

Leder for mekanisk avdeling, Bertil Bargård, er fornøyd med den økte etterspørselen etter mekaniske tjenester og roser innstasen til operatørene og ingeniørene.

- Eierskapet fra planlegging til gjennomføring sitter tungt hos våre mekanikere. Det er komplekse operasjoner som utføres, og krever et løsningsorientert miljø for å sikre best mulig gjennomføring, sier han.

- Et av suksessfaktorene til Beerenberg har vært å benytte mekanikere med lang erfaring i ledende posisjoner i prosjektene for å få frem de gode løsningene. 

Beerenberg opplever at kundene i større grad enn tidligere etterspør en totalløsning med fokus på en sikker, bærekraftig og pålitelig gjennomføring med enkle og sømløse grensesnitt.

 

Statfjord A:

Kunde: Equinor

Scope: Demolering og installering av rør. 

Disipliner: Engineering, kaldkutting, boltetrekking, rigging og tilkomstteknikk.

Engineering: 1250 timer.

Utførelse: 12 000 timer.

Statfjord B:

Kunde: Equinor

Scope: Fjerning av rør og hindringer.

Disipliner: Engineering, kaldkutting, boltetrekking, rigging.

Engineering: 850 timer.