Når sekundene teller

På mindre enn syv dager skal 4 fakler byttes på Kårstø og oppdraget blir et av de mest spektakulære i Beerenbergs historie.

Les mer

Forlenger levetiden ved å utfordre det etablerte

Vedlikehold er en viktig del av levetidsforlengelse av olje- og gass installasjoner. Beerenbergs senfase-enhet i Stavanger har spesialisert seg på nettopp dette.

Les mer

Beerenberg inngår distribusjonsavtale med aerogel-it

Gjør Oryza Aerogel-isolasjonsprodukter tilgjengelig for det europeiske markedet.

Les mer

Skreddersydd lydisolasjon i ny gang- og sykkeltunnel

Lydisolering reduserer støynivå fra store vifter i Bergens nye gang- og sykkeltunell.

Les mer

Robotisert overflatebehandling av ammoniaktanker

Komplekst vedlikehold kan nå utføres av robotiserte løsninger fra olje- og gass industrien.

Les mer

Aker Solutions Verdal forlenger kontrakten med Beerenberg

Aker Solutions har utløst opsjon for Beerenbergs kontrakt i Verdal for en to-årig opsjonsperiode.

Les mer

Tunheim bro er rehabilitert

Tunheim bro på Tynset er nå ferdig rehabilitert etter at kommunen fikk påvist store skader og mangler som påvirket bæreevne, trafikksikkerhet og levetid. 

Les mer

Høy aktivitet innen mekaniske oppdrag

Beerenberg har lang erfaring med utførelse av mekaniske tjenester, og opplever en stor vekst innen disse oppdragene i sin vedlikeholds portefølje onshore og offshore. Over en periode på flere måneder har det vært høy aktivitet på Statfjord-plattformene.

Les mer

Bedre vedlikehold med robotteknologi

Robotisering av overflatebehandling gir store muligheter for anlegg offshore og på land.

Les mer

Beerenberg feirer dyktige folk: Møt Asbjørn Sletten Nesse

Gjennom Beerenberg Awards kårer vi dyktige folk i selskapet, basert på tre ulike kategorier. Med 142 nominasjoner til Beerenberg Awards ble det hard konkurranse for nå helt til toppen.

Asbjørn Sletten Nesse er en strålende vinner i kategorien "Den Engasjerte".

Les mer